De keten

Het Pluimgarantie-zegel wordt alleen geplaatst op kipproducten waarvan de totale keten (tot aan het distributiecentrum) in eigen beheer is. Het is duidelijk waar de kip vandaan komt en ieder kipproduct kan getraceerd worden tot aan de bron. Als consument bent u op zoek naar een goede kwaliteit van uw kipproduct. Een uitgebreid controle- en kwaliteitssysteem waarborgt de kwaliteit en voedselveiligheid binnen de gehele voedselketen.

Ketenbeheer
Het systeem garandeert de kwaliteit in iedere schakel. Samen met onafhankelijk gecertificeerde instanties wordt iedere schakel individueel getoetst. Zo worden uitsluitend eigen moederdieren gebruikt om broedeieren te leggen en worden alleen kuikens uit de eigen broederijen in de pluimveestallen gehouden. Het voer wat de kippen eten wordt in de eigen voerfabriek geproduceerd en er vindt een zorgvuldige selectie plaats onder boeren. De kippen worden geslacht in eigen slachterijen. Daarbij vinden er bij zowel het slachtproces als het vervoer diverse controlers plaats.
In tegenstelling tot andere duurzame concepten, is dit gesloten-keten-project uniek te noemen.

 

 
Tracering tot aan de bron

 

Tracering tot aan de bron

 

Het voer is salmonella vrij

Het voer is salmonella vrij