De stal

 


Ook in de stal zijn de nodige aanpassingen gedaan voor betere leefomstandigheden voor deze kip.
 
   10% meer leefruimte dan de reguliere kip, Dat is 17 kippen per vierkante meter;
   Voldoende ventilatie zorgt voor de benodigde temperatuur, comfortabele vochtigheid en frisse lucht;
•   In de stallen is natuurlijk daglicht aanwezig;
   Er wordt gezorgd dat alle kippen gemakkelijk het drinkwater en voer kunnen bereiken en daarnaast worden ze op 2 momenten per dag gecontroleerd;
   Afleidingsmateriaal en zitstokken (ter ontspanning) zijn in de stallen aanwezig
 
Eigen boeren
Er vindt een zorgvuldige selectie plaats onder boeren. Onze boeren worden regelmatig bezocht en we kennen ze persoonlijk. Onze boeren denken volgens dezelfde filosofie waarbij dierenwelzijn en groei op eigen kracht centraal staan.
 
Al onze boeren werken volgens dezelfde kwaliteitseisen. Dit zijn ook eisen op het gebied van dierwelzijn. In de startfase zijn de kippen door middel van camera’s in de stallen gecontroleerd en zo is gekeken naar de verspreiding, wat de dieren doen en wat hun behoeftes zijn. Momenteel worden dagelijkse controles uitgevoerd door de boeren. De boeren houden in een managementsysteem allerlei gegevens bij zoals de conditie van de kippen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de boeren nog steeds aan de strenge eisen voldoen. Naast de boeren worden ook alle andere partners binnen de keten intensief gecontroleerd.
Stallen met natuurlijke ventilatie

Stallen met natuurlijke ventilatie

Afleidingsmateriaal in de vorm van strobalen

Afleidingsmateriaal in de vorm van strobalen