Het milieu

Producten met het Pluimgarantie-zegel staan voor meer dan alleen een kwalitatief zeker product uit een gesloten keten. Tijdens de productie van deze producten wordt namelijk rekening gehouden met het MVO-beleid. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is terug te vinden in uiteenlopende maatregelen die deel uit maken van het dagelijks werk. Hieronder worden een aantal maatregelen beschreven die de afgelopen jaren zijn genomen op verschillende gebieden. 
 
  
 Waterverbruik

Met watergebruik wordt bewust omgegaan:
   In de afgelopen jaren is in de slachthuizen en verwerkingsbedrijven een vermindering van het waterverbruik behaald van 25% per kg geproduceerd pluimveevlees;
•   De kwaliteit van het drinkwater wordt verbeterd via particuliere putten in een waterbescherming programma.
 
 
     Energiebesparende maatregelen

Het elektriciteits- en gasverbruik wordt continue gevolgd en is met succes verminderd. Op de productielocaties wordt energieverspilling tegengegaan door:
•   Het hergebruik van machinewarmte voor verwarming;
•   Het (automatisch) uitschakelen van licht en machines indien er geen productie plaats vindt;
•   Het (automatisch) sluiten van deuren van koelruimtes.
 
   
  Hergebruik

Op het gebied van hergebruik en recycling wordt gekeken naar bruikbaarheid binnen de eigen productieprocessen. Daarnaast wordt er naar samenwerkingsverbanden met andere industrieën gezocht. De vervuilende stoffen komen niet direct in ons milieu terecht. Voorbeelden waar hergebruik is toegepast:
•   De kippenmest van de boerderijen wordt verwerkt tot voedingsbodem voor de champignonteelt;
•   De productie maakt gebruik van herbruikbare (verpakkings-) materialen en ladingdragers;
   De 'afval producten' uit de slachterijen worden verzameld voor herverwerking:
     - voorbeeld 1: In een biogasinstallatie vindt vergisting van de afvalproducten plaats voor opwekking van duurzame energie
     - voorbeeld 2: Het dierlijke vet wat vrijkomt tijdens de productie wordt omgezet in biobrandstof voor de vrachtwagens. 
 
 
Een beter milieu

Gezamenlijk werken we aan een beter milieu. Deze milieumaatregelen zijn onder andere genomen: 
   Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom uit waterkracht. Groene stroom is 100% vrij van CO2-uitstoot;
   Er zijn zonnepanelen geplaatst (ongeveer 80.000m²) op daken van boerderijen en gebouwen, dit geeft een jaarlijkse besparing van 8 miljoen kg. CO2-uitstoot;
 
 
 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een deel van de omzet van de kip met het Pluimgarantie-zegel, wordt ingezet in het 'Afrika Project'. Het 'Afrika Project' omvat de op- en uitbouw van een kippenbedrijf voor een weeshuis. De school, in de buurt van de hoofdstad Monrovia van het Afrikaanse land Liberia, krijgt zo de mogelijkheid zelfvoorzienend te zijn door kippproducten te verkopen. Dit draagt bij aan de eigen ontwikkeling van de school. 
 
Duurzame soja:
Het soja wordt duurzaam verbouwd met respect voor mens en milieu. Lees hier hoe dit wordt gerealiseerd.
 
Hergebruik kippenmest als
bodem van champignonteelt

 

Hergebruik kippenmest als
bodem van champignonteelt

 

Jaarlijkse besparing van
8 miljoen kg. CO2 uitstoot

 

Jaarlijkse besparing van
8 miljoen kg. CO2 uitstoot

 

Een Afrikaanse school steunen
met zelfvoorziening 

 

Een Afrikaanse school steunen
met zelfvoorziening